Hieronder zie je de getuigenis van Jan Vergote, leerkracht buitengewoon onderwijs:

Herstelgericht Werken in het onderwijs

Onderwijs is de levenslijn van onze maatschappij. Onze individuele en collectieve toekomst hangen ervan af. Conflicten kunnen deze cruciale levensader vernauwen of zelfs helemaal droogleggen.  

Scholen zijn een dwarsdoorsnede van onze samenleving en ondervinden dus ook heel wat samenlevingsproblemen. Conflicten maken daar deel van. Als we er niet in slagen onze conflicten daadkrachtig aan te pakken, maken we onnodig brokken.  

Te vaak zien we hoe kinderen, jongeren en leerkrachten die betrokken raakten bij een conflict daar lang nadien nog de gevolgen van dragen. We zien hoe slachtoffers in de kou blijven staan met hun nood aan erkenning en herstel, hoe hun zelfvertrouwen onder nul zakt en angst om opnieuw hetzelfde mee te maken hen achtervolgt. We zien hoe daders uitgesloten worden, kansen worden ontzegd en ook hun nood aan re-integratie, verantwoordelijkheid en herstel genegeerd weten.  

Nochtans ... als we onze conflicten goed aanpakken, bezitten ze de kiem voor groei en ontwikkeling. Wij beroepen ons hiervoor op de wetenschappelijk onderbouwde inzichten en de in de praktijk geteste methodieken van Herstelgericht Werken.   

Meer info over Herstelgericht Werken

"Ligand reikt niet alleen heel concrete tools aan, maar laat je ook voelen wat het is om bij te dragen aan de vrijheid die herstel met zich meebrengt. Héél verrijkend!"

Stefanie MuyllaertOpleiding
Geworteld vanuit een solide praktijkervaring ontwikkelen en delen onze trainers hun inzichten en praktische tools om jou krachtiger te maken in uitdagende situaties.   

Meer info


Coaching

Wil je een conflict/uitdagende situatie aanpakken maar twijfel je even? Heb je nood aan iemand die je loodst doorheen de uitdagende situatie? 

 
Meer info​​

Interventie

Nood aan een stevige interventie na een conflict met een jongere, leerkracht, ouders... in jouw team. Ligand is jouw metgezel in de crisis. 


Meer info


VLAANDEREN OPLEIDINGSTEGOED 

Onze volledige HERGO-opleiding, van basis tot master, vind je terug in de VOV Opleidingsdatabank. Via deze weg kun je nagaan indien je recht hebt op Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques, opleidingskrediet en zorgkrediet met motief opleiding. Via Mijn Burgerprofiel kun je je persoonlijk opleidingstegoed checken. Zo kun je je bijscholen in je huidige job, ook bij Ligand. 

Belangrijk: dit geldt indien je intekent voor het volledige traject en het tegoed moet ingezet worden voor de opleiding start. 

KALENDER