AMIF-PROJECT: DUURZAAM SAMEN 

 Ligand (vzw Oranjehuis) en Fedasil slaan de handen in elkaar op weg naar een beter samen-leven in onze opvangcentra.  ​

Overal waar we samenleven en –werken doen zich conflicten voor. Dat is niet anders in de Fedasil opvangcentra. Zowel bewoners als medewerkers worden er geconfronteerd met uitdagende dynamieken en conflicten die voor frustratie, machteloosheid, onzekerheid en zelfs uitval kunnen zorgen.  

​ Beperkingen met betrekking tot de basis-infrastructuur, de financiële middelen, de onderbezetting van personeel, de overbezetting van de centra, ... liggen hier mee aan de basis. En hier willen we ook niet blind voor zijn.   

Binnen dit kader geloven we alsnog dat we, zowel voor bewoners als medewerkers, handvaten kunnen aanreiken die inzetten op conflictpreventie, -beheersing en –aanpak als fundament voor een beter leef- en werkklimaat.  ​


 Het AMIF-project ‘Duurzaam Samen’, medegefinancierd door de Europese Unie, maakt dit mee mogelijk.   Dit project is een voortzetting van de doorgedreven samenwerking die Ligand en vzw Oranjehuis met Fedasil heeft. Hierbij konden we de voorbije jaren reeds heel wat preventieve en herstelgerichte acties uitvoeren in verschillende opvanginitiatieven over heel Vlaanderen.   

​ Vanuit Ligand wensen we het samenleven in de centra verder duurzaam aan te pakken, ter preventie van conflicten waarbij zowel medewerkers als bewoners worden geïmpacteerd. Deze doelstelling willen we realiseren door op drie luiken te focussen (cfr. De preventiepiramide van J. Deklerck) vanuit de visie van herstelgericht werken. Hierbij zijn het belang van inzetten op verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid richtinggevende principes.  

  • Focus op het basis leef- en werkklimaat.   Introduceren van proactieve initiatieven en acties zoals proactieve cirkels, cultuur van open spreken, verbindend taalgebruik, bewonersparticipatie, ...   

  • Focus op conflictbeheersing.   Opzetten van preventieve initiatieven en acties zoals in co-creatie ontwikkelen van omgangsprincipes, in co-creatie met de doelgroep afspreken van een grondhouding, …   

  • Focus op conflictaanpak.  Verder bekwamen in reactieve initiatieven en acties zoals het herstelgericht aanpakken van conflicten.PROJECT HARMONY

Project Harmony ging van start met de eerste transnationale meeting in Restorative City Lecco (Italië), op 20 juni 2024. Samen met Gabbiano (I), CCAS Carvin (FR) en de Universiteit van Sassari (Sardinië) bouwen we aan een toolbox om conflicten in de buurt beter aan te pakken. We lieten ons inspireren door "L'Innominato", een groep burgers die zich vastberaden inzet voor een herstelgerichte stad. Deze samenwerking belooft veel moois voor de toekomst, ook die van Kortrijk.