AMIF-PROJECT: DUURZAAM SAMEN

 Ligand (vzw Oranjehuis) en Fedasil slaan de handen in elkaar op weg naar een beter samen-leven in onze opvangcentra. ​

Overal waar we samenleven en –werken doen zich conflicten voor. Dat is niet anders in de Fedasil opvangcentra. Zowel bewoners als medewerkers worden er geconfronteerd met uitdagende dynamieken en conflicten die voor frustratie, machteloosheid, onzekerheid en zelfs uitval kunnen zorgen.  

​Beperkingen met betrekking tot de basis-infrastructuur, de financiële middelen, de onderbezetting van personeel, de overbezetting van de centra, ... liggen hier mee aan de basis. En hier willen we ook niet blind voor zijn.   

Binnen dit kader geloven we alsnog dat we, zowel voor bewoners als medewerkers, handvaten kunnen aanreiken die inzetten op conflictpreventie, -beheersing en –aanpak als fundament voor een beter leef- en werkklimaat. ​


Ligand goes America!
Samenwerking met IIRP