London calling

Daan Heye

Brexit of niet, wij trokken onlangs opnieuw naar Londen. Voor het tweede jaar op een rij mocht een groep leerkrachten die meewerkt aan het project “Herstel van A tot Z” op bezoek bij de Childs Hill school. Het relaas van deze lagere school is bijzonder inspirerend en kunnen we jullie niet ontzeggen.

10 jaar geleden verkeerde de school in crisis. Zij had geen antwoord op de vele uitdagingen die gepaard gingen met een sterk veranderde doelgroep – 90% van de leerlingen heeft thuis Engels als tweede taal; 35% van de kinderen leeft onder de armoedegrens. Het Britse inspectieorgaan OFSTED oordeelde dat Childs Hill een “failing school” was. Tijd voor verandering, moeten ze gedacht hebben. Door resoluut te kiezen voor een herstelgerichte aanpak verwierf de school enkele jaren later het etiket van “outstanding school.” Het resultaat is prachtig om te zien!!

7 observaties die we willen delen!

1. Centraal in visie en aanpak staan 5 kernovertuigingen – Corebelieves.

o Iedereen heeft een unieke en waardevolle kijk op de dingen.

o Gedachten beïnvloeden emoties, emoties beïnvloeden ons gedrag (conflictcyclus).

o Nadenken over de impact van ons gedrag, vergroot ons inlevingsvermogen.

o Als onze behoeften zijn ingevuld, dan kunnen we het beste van onszelf geven.

o Mensen in conflict of degenen die een probleem ervaren, zijn doorgaans de best geplaatste personen om oplossingen te vinden - voor zichzelf.

·

2. Zes gouden regels voor iedereen.

Geen ellenlange, onmogelijk op te volgen waslijst van regels. Gewoon zes eenvoudige basisregels om het samenleven en –leren op school voor iedereen mogelijk te maken.

3. “First we create a place to learn”.

De eerste weken zijn de leerkrachten vooral bezig met kennismaking, relaties opbouwen, vertrouwen creëren, verwachtingen duidelijk schetsen, behoeften bespreken en afspraken maken. Inzetten op het leefklimaat en verbinding is essentieel in het preventieve luik.

·

4. "We make learning possible by putting them in an emotional position to learn.”

Heel wat kinderen komen naar school met een rugzak vol gedachten, gevoelens en ervaringen die het hen moeilijk maken om te kunnen leren. Gedurende het schooljaar is hiervoor heel wat aandacht door hen taal aan te reiken en vaardigheden aan te leren om hiermee om te gaan. Dit sociaal-emotioneel leren laat hen toe om tot meer zelfcontrole te komen. Ze leren te onderkennen wat ze nodig hebben wanneer ze het moeilijk krijgen.

5. In de klas besteedt men tijd en ruimte aan de emotionele noden van het kind.

Bij het binnenkomen, geeft elk kind op het emotiebord aan hoe het zich voelt. Wanneer het kind nood heeft om even te spreken, kan het beroep doen op de leerkracht (Bubble time, max. 2 min). Wanneer het dreigt uit de hand te lopen, kan de leerling even naar buiten om af te koelen (max. 5 min).

·

6. De herstelgerichte vragen zijn alomtegenwoordig.

Op de speelplaats, in de gang en in de klas hangen de herstelgerichte vragen uit. Elke leerling weet welke vragen aan bod komen bij een conflict. Door ze op elk moment te zien en te gebruiken wordt dit een gemeenschappelijk taal. Deze taal leidt tot meer verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen, discipline en zelfcontrole.

7. In het hele pedagogische proces staan behoeften centraal.

In Childs Hill leert men enerzijds taal te geven aan de eigen behoefte, en anderzijds te luisteren naar de behoefte van de ander. Wat heeft iemand – leerling of leerkracht – nodig om het beste van zichzelf te kunnen geven op school? Vanuit het beluisteren van de NEEDS komen ze samen tot de DEEDS. Zo bepalen zij hun omgangsnormen of concrete afspraken. Wanneer het fout loopt, verwijzen ze niet naar de afspraken maar wel naar de behoefte achter de afspraken. Zo groeit een bewustzijn dat elke mens noden heeft om te kunnen leren, om les te kunnen geven, ... en dat we daarbij van elkaar afhankelijk zijn.

· Wanneer een kind zich misdraagt, bekijk het dan als een jammerlijke keuze. Niet als bewijs dat er met dat kind niet te werken valt. Het kind heeft gewoon nog niet geleerd de positieve keuze te maken.

Interesse? Bekijk onderstaande link over “Childs Hill School and Restorative Approaches”

https://www.youtube.com/watch?v=AJWgayvuWXw

[1]Transforming Conflict: Deze organisatie ondersteunde Chillds Hill school voor de implementatie van herstel.

[*] Het project “Herstel van A tot Z” is een initiatief van het Platform voor Herstelgericht Werken op School. http://www.herstelgerichtwerkenopschool.be/


Amerikaanse journaliste blogt over Ligand
Kera Bolton